Sammanfattning FIFA 11+

Ett välstuderat styrketräningsprogram är FIFA 11+ vilket är ett uppvärmningsprogram bestående av 3 delar där del 1 och 3 består av löpbaserade övningar medan del 2 består av styrkeövningar. Programmet är välstuderat inom fotboll på amatörnivå och ungdomsnivå och har i studier visat sig ge en minskad skaderisk med ca 30-40%.(1,2) Programmet kan dock även genomföras för andra typer av idrotter med liknande effekt. Del … Fortsätt läsa Sammanfattning FIFA 11+