Länkar

Här har vi ett stort axplock av diverse länkar som jag rekommenderar framförallt andra terapeuter att läsa men även patienter. 

https://talkingaboutpainblog.wordpress.com/

https://www.tamethebeast.org/

http://www.pain-ed.com/

https://thekneeresource.com/

http://www.greglehman.ca/

http://thesciencept.com/

https://lauraopstedal.wordpress.com/

https://thesports.physio/

http://www.running-physio.com/

https://www.physiotutors.com/

https://theprehabguys.com/

https://www.mickhughes.physio/

http://lennymacrina.com/